JUDr. Libor Finger
Váš partner pro úspěch

Obchodní právo od a do z

Korporátní právo

Korporátní právo (právo obchodních společností) .....

Občanské právo

Zajistíme sepis občanskoprávních smluv ......

Rodinné právo

Zajistíme sepis občanskoprávních smluv ......

Soudní řízení

Provedeme pro Vás analýzu daného stavu věci a doporučíme procesní postup ve věci ...... 

Rozhodčí řízení

Provedeme pro Vás analýzu daného stavu věci a doporučíme procesní postup ve věci ...... 

Insolvenční řízení

Provedeme pro Vás analýzu daného stavu věci a doporučíme procesní postup ve věci ...... 

Exekuční řízení

Provedeme pro Vás analýzu daného stavu věci a doporučíme procesní postup ve věci ...... 

Pracovní právo

Sepisujeme veškerou pracovněprávní dokumentaci, zejména pak pracovní smlouvy ......

Naše služby
  • Korporátní právo
  • Rodinné právo
  • Exekuční rízení
  • Insolvenční řízení
Následujte nás