JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D.

CEO & Spolupracující advokát

„JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D. (nar. 1972); advokátka s dvacetiletou právní praxí: nejdříve jako advokátní koncipient, poté jako podnikový právník a nyní jako samostatná advokátka - v roce 2009 složila advokátní zkoušky.

Ve své praxi se zaměřuje na oblast občanského práva, zejména práva rodinného, pracovního a správního a v neposlední řadě se specializuje na ochranu osobních údajů. Věnuje se hodně i problematice exekucí a insolvence.

Dlouhodobě spolupracuje s Občanskou poradnou Farní Charity Dvůr Králové nad Labem jako právní poradkyně a působí také jako odborná poradkyně pro právní semináře pořádané vzdělávací společností 1. VOX a.s.“